• ایمیل info@koohyaranePars.com
  • روابط عمومی09174067732

هیات موسس

بنیانگذاران گروه کوهیاران پارس

اميد اكبرزاده

پگاه جمالیان سرپرست

محمد صادق حمیدی

آذران حمیدی

حسین قائدی

آرتادخت مصفا فنی

محمد کریمی سرپرست

احسان کلانتری