LogoTitle
آیین نامه عمومی باشگاه ورزشی کوهیاران پارس شیراز مصوب مهر ماه 1397 شمسی

آیین نامه عمومی باشگاه ورزشی کوهیاران پارس شیراز

مصوب مهرماه  1397 شمسی

 

v   ثبت نام و اعضا 

ماده 1: افرادی که متقاضی عضویت در باشگاه ورزشی کوهیاران پارس شیرازهستند، پس ازمطالعه دقیق آیین نامه باشگاه، فرم های مربوطه را تکمیل و در صورت تائید مدیران باشگاه و با تحویل مدارک خواسته شده و پرداخت هزینه های مربوط به عضویت، تحت عنوان عضو آزمایشی پذیرفته می شوند. 

تبصره یک: پذیرش عضویت از سایر باشگاه ها منوط به ارائه فرم تسویه حساب و گواهی رضایت مندی از طرف باشگاه مبدا به نام فرد متقاضی و مصوبه هیات مدیره باشگاه کوهیاران پارس شیراز می باشد

تبصره دو : متقاضی  بایستی هنگام ثبت نام ، حق ثبت نام و حق عضویت شش ماه نخست عضویت را بصورت یک جا پرداخت نماید. 

ماده 2: مسئولیت دانستن قوانین و شرایط آیین نامه بر عهده متقاضی عضویت می باشد.

ماده 3: فعالیت افراد زیر 18 سال در باشگاه صرفا به عنوان عضو آزمایشی و با رضایت نامه رسمی والدین بلامانع است. 

ماده 4: اعضای آزمایشی موظف خواهند بود که در اولین دوره کلاس های شش گانه کارآموزی کوه پیمایی،کارآموزی سنگ نوردی مقدماتی، کاراموزی برف مقدماتی، نقشه خوانی و کار با قطب نما، مبانی حفظ محیط کوهستان و پزشکی کوهستان حضور یابند. بدیهی است این کلاس ها ، دوره های رسمی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای  ورزشی است و به قبول شدگان گواهی رسمی اعطا خواهد شد. 

تبصره یک : چنانچه عضو مزبور قبلا دوره های مذکور را گذر انده باشد و یا پس از گذراندن دوره ، بایستی تصویر گواهی دوره را به باشگاه ارائه نماید

ماده 5: حداکثر زمان از ابتدای دوره آزمایشی برای گذراندن دوره های شش گانه فوق  نباید بیش از 18 ماه از آغاز عضویت باشد که  در غیراین صورت عضویت فرد تا گذراندن دوره های مذکور به حالت تعلیق درخواهد آمد. 

تبصره یک : تعلیق عضو به معنای محروم شدن از کلیه فعالیت های ورزشی باشگاه و یا مرتبط با باشگاه می باشد.  

ماده 6: هزینه ورودی ثبت نام و حق عضویت سالیانه همه ساله در ابتدای سال برای مقاطع مختلف پرداخت تعیین و اعلام می گردد.

تبصره یک: شهریه سالیانه به صورت یک جا و یا در مقاطع شش ماهه و در برخی موارد سه ماهه و در ابتدای فصل مربوطه قابل پرداخت خواهد بود. سیاست در خصوص نحوه چرداخت بر عهده مدیر عامل باشگاه خواهد بود

ماده 7: هیئت مدیره باشگاه می تواند پس از گذشت حداقل یکسال از فعالیت عضو آزمایشی و در صورت گذراندن دوره های شش گانه  و دارا بودن صلاحیت اخلاقی، شایستگی فردی و با رعایت شرایط آیین نامه ، وی را به عنوان عضو رسمی بپذیرد. 

ماده 8: هرگاه عضوی حق عضویت خود را پرداخت نکند، مراتب به وی اعلام و عضویت او تا  تسویه حساب کامل مالی به حالت تعلیق در می آید. این موضوع به اطلاع مدیران باشگاه و سرپرستان برنامه ها خواهد رسید.

ماده 9: چنانچه عضوی حق عضویت خود را نپردازد و در هیچ یک از برنامه های تقویم ورزشی و فعالیت های باشگاه حضور نیابد ،  هیئت مدیره می تواند عضو مذکور را مستعفی تلقی نماید. 

تبصره یک: افراد مذکوردر ماده 9 مجاز به عضویت و فعالیت در هیچ باشگاهی بدون اخذ مجوز از باشگاه ورزشی کوهیاران پارس شیراز نمی باشند.

ماده 10: چنانچه عضوی ، پس از استعفا مجددا در باشگاه حضور یابد ، بایستی دوباره ثبت نام  نماید و بعنوان عضو آزمایشی تلقی می گردد. بدیهی است در این شرایط تمامی سوابق عضویتی قبلی نامبرده از بین خواهد رفت.

تبصره یک: در صورت وجود موارد استثنا در ماده 10 تصمیم گیری در این خصوص با هیئت مدیره باشگاه خواهد بود

ماده 11: هیئت مدیره در راستای نیل به اهداف باشگاه می تواند از پیشکسوتان، مربیان، صاحب نظران و علاقه مندان به کوهنوردی، افرادی را به عنوان عضو افتخاری به باشگاه معرفی نماید. داشتن شرایط عضویت باشگاه برای عضو افتخاری ضرورت ندارد. 

ماده 12: هیچ یک از اعضا نمی تواند به طور همزمان عضو باشگاه دیگری باشد که در این صورت هیئت مدیره  می تواند تا تعیین تکلیف ، عضویت آن فرد را به حالت تعلیق درآورد. 

تبصره یک: اعضای افتخاری از قانون ماده 12 معاف می باشند

تبصره دو: عضویت در انجمن ها یا سازمان های مردم نهاد و یا باشگاه های وابسته به ادارات  محل اشتغال عضو با اخذ موافقت نامه کتبی باشگاه مانعی ندارد. 

ماده 13: برای تمامی اعضای باشگاه اعم از آزمایشی-رسمی  افتخاری  که دارای تسویه حساب  مالی باشند ، کارت عضویت با اعتبار منتهی به تاریخ انقضای تسویه مالی که به امضای  مدیرعامل باشگاه رسیده باشد، صادر می شود. 

ماده 14: حضور تمام اعضا در جلسات معین باشگاه و همچنین مناسبت ها و مراسم های رسمی باشگاه الزامی بوده و در عملکرد و امتیاز بندی عضو موثر خواهد بود.

تبصره یک: حضور افراد مهمان در جلسات باشگاه با حفظ نظم و احترام به اصول باشگاه ، امکان پذیر  است.

 

v   شهریه باشگاه:

ماده 15: شهریه باشگاه برای اعضای جدیدالورود، اعضای آزمایشی، اعضای رسمی و اعضای افتخاری باشگاه متفاوت خواهد بود و تصمیم گیری در این رابطه مدیرعامل باشگاه خواهد بود که در ابتدای هر سال اعلام می گردد.

تبصره یک: امتیاز بندی اعضا با توجه به عملکرد آنها در شرکت در جلسات و برنامه های باشگاه می تواند در تعیین شهریه و تخفیفات اهدایی از سوی باشگاه موثر باشد.

ماده 16: پرداخت شهریه پس از تایید در مقاطع سالانه، شش ماهه، سه ماهه قابل پرداخت بوده اما با کوتاه تر شدن دوره زمانی مبلغ شهریه افزایش می یابد.

 

v   تقویم ورزشی : 

ماده 17: تقویم ورزشی باشگاه هرسال در قالب تقویم شش ماهه و یا سه ماهه تدوین می گردد.  

ماده 18: سرپرستان برنامه های تقویم ورزشی طبق ضوابط و مقررات موجود، از میان افراد واجد شرایط، توسط کمیته فنی و با تایید مدیران داخلی باشگاه انتخاب گردیده و مسئولیت برنامه ها را بر عهده خواهند داشت.

ماده 19: افراد  متقاضی در برنامه های ورزشی باشگاه  باید آمادگی جسمی و روحی متناسب با  آن برنامه را داشته باشند و پذیرش یا عدم پذیرش آنان بستگی  به نظر سرپرست برنامه و مدیران باشگاه دارد. 

تبصره یک: سرپرست برنامه مکلف است نفرات ثبت نامی اعم از پذیرش یا عدم پذیرش شده را به تائید کمیته های  مالی ، اجرایی و فنی برساند.

ماده20: اعضای شرکت کننده در برنامه های تقویم ورزشی، میبایست مبلغی را به عنوان حق شرکت در برنامه پرداخت نمایند. میزان این مبلغ در ابتدای هر سال توسط مدیر عامل باشگاه تعیین و اعلام میگردد.

 

ماده 21: کلیه اعضا در طول اجرای برنامه و سایر مواقع ، ملزم به اجرای بدون قید و شرط دستورات و نظرات سرپرست بوده و بایستی  نهایت همکاری و هم فکری را با ایشان داشته باشند . همچنین در صورت مشاهده مورد خاص ، سرپرست و مسئولین  را مطلع نمایند. 

ماده 22: سرپرستان موظف خواهند بود گزارش کامل برنامه اجرا شده به همراه کروکی دقیق منطقه ، اسامی شرکت  کنندگان ، عکس های برنامه ، فرم های ارزیابی سرپرست و امتیاز دهی نفرات را در پورتال وارد کرده و یا تحویل کمیته  اجرایی نمایند. 

تبصره یک: فرم های مذکور بایستی از مسئول کمیته اجرایی دریافت گردد.  

ماده 23: فقط برنامه هایی برنامه رسمی باشگاه محسوب می شود که از قبل در تقویم ورزشی اعلام شده باشند. و یا در صورت عدم ثبت در تقویم ورزشی، در وبسایت و شبکه های اجتماعی رسمی باشگاه فراخوان گردد.

ماده 24: مدیران داخلی و کمیته فنی باشگاه بایستی قبل از شروع هر تقویم ورزشی ، جلسه توجیهی برای سرپرستان برنامه ها برگزار کرده و آنان را با آخرین تصمیمات و مقررات مالی ، فنی و اجرایی آشنا سازند و بصورت مکتوب به آنان ابلاغ نمایند.

ماده 25: سرپرستان و مربیان برنامه های باشگاه ، از پرداخت هرگونه  هزینه اعم از ایاب و ذهاب ، اسکان، حق استهلاک لوازم و حق شرکت در برنامه و سایر هزینه های موجود در برنامه ای که سرپرستی آن را بر عهده دارند معاف هستند. 

ماده 26: حضور افراد مهمان در برنامه باشگاه براساس هماهنگی قبلی با سرپرست برنامه و مدیران داخلی باشگاه و تایید مدیر عامل  با در نظر گرفتن توانایی و شرایط و مدارک لازم برای آن برنامه و رعایت اصول باشگاه ، امکان پذیر است. 

تبصره یک: افراد مهمان جهت شرکت در برنامه ها همانند اعضای باشگاه باید در پورتال باشگاه و به عنوان کاربر مهمان ثبت نام نمایند.

تبصره دو: افراد مهمان برای حضور در برنامه های تقویم ورزشی باید مبلغی معادل 50 درصد بیشتر از هزینه ی تمام شده یک عضو شرکت کننده در برنامه و با در نظر  گرفتن حداقل پایه پرداخت تعریف شده توسط هیئت مدیره در هر سال بپردازد

تبصره سه: ضمانت پرداخت هزینه ی مهمان از ظایف سرپرست برنامه و بر ضمه ی وی خواهد بود.

 

v   انبار فنی : 

ماده 27: انبار فنی باشگاه محل نگهداری کلیه وسایل فنی مورد نیاز برای انجام برنامه های رسمی باشگاه     می باشد که  بنا به نیاز و توان مالی باشگاه تهیه، نگهداری و با توجه به مواد آئین نامه به اعضای باشگاه امانت داده می شود.  

تبصره یک: مدیر عامل می تواند در مواقع خاص به منظور تامین هزینه های باشگاه و با رعایت کلیه موارد امنیتی بخشی از لوازم باشگاه را به اعضای سایر باشگاه ها اجاره دهد. مبلغ این اجاره با توجه به قیمت روز ابزار و وسایل تعیین خواهد شد.

تبصره دو: مدیر عامل می تواند لوازم مستهلک باشگاه را به فروش رسانده و وجوهات حاصله را بر اساس صورت جلسه تنظیمی به حساب رسمی باشگاه واریز نماید.

ماده 28: شایسته است کلیه اعضای باشگاه در حفظ و نگهداری وسایل انبار فنی کوشا باشند . 

ماده 29: کمیته فنی می تواند از بین اعضای باشگاه یک نفر را بعنوان مسئول انبار جهت رسیدگی به امور  انبار فنی طبق مواد آئین به مدیرعامل معرفی نماید.  

ماده 30: هر یک از وسایل انبار فنی دارای یک شناسنامه شامل اطلاعات مخصوص به آن وسیله می باشد که حاوی  اطلاعاتی نظیر تاریخ خرید ، کاربرد آن ، کد وسیله ، برنامه هایی که از آن استفاده شده ، میزان و نوع آسیب وارده به  آن ، نام نفراتی که آن وسیله را تحویل گرفته اند ، نحوه تمیز کردن و شستشوی آن و ..... می باشد.  

ماده 31: هر وسیله در رشته تخصصی خود مورد استفاده قرار گرفته و امکان استفاده از وسایل رشته ای در رشته دیگر وجود ندارد.  

ماده 32: زمان تحویل وسایل حد اقل دو روز قبل از برنامه و زمان عودت آنها حد اکثر دو روز  بعد از برنامه و با هماهنگی مسئول انبار خواهد بود

ماده 33: تحویل و دریافت وسایل از انبار توسط انباردار و در قالب فرمهای مخصوص صورت می گیرد. این فرمها می  بایست به امضای انباردار و فرد تحویل گیرنده برسد.  

ماده 34: فرد تحویل گیرنده موظف است وسایل را تمیز و مرتب و با رعایت اصول نگهداری تحویل انبارفنی نماید.

تبصره یک: اطلاعیه نحوه تمیز کردن ، شستشو و نگهداری وسائل می بایستی در انبار فنی در معرض دید عموم قرار  گیرد.  

ماده 35: انباردار می تواند از ارائه وسایل به افرادی که در گذشته در تحویل وسایل تاخیر داشته یا آنها را  کثیف و نامرتب تحویل داده اند ، خودداری نماید.  

ماده 34: چنانچه در طول مدت امانت ، وسیله دچار آسیب مشهود یا نامشهود گردد ، فرد تحویل گیرنده موظف است نسبت به اعلام آن به مسئول انبار اقدام نماید.  

ماده 36: انباردار موظف است هنگام دریافت وسایل از صحت و سلامت و تمیزی آن اطمینان حاصل نماید.  

ماده 37: تحویل و عودت وسایل انفرادی بر عهده فرد متقاضی می باشد که بنا به معرفی سرپرست برنامه، در برنامه حضور خواهد یافت.  

تبصره یک: مسئولیت تخریب و مفقودی وسایل انفرادی برعهده فرد تحویل گیرنده می باشد.  

تبصره دو: مسئولیت تخریب و مفقودی وسایل گروهی برعهده کلیه نفرات شرکت کننده در برنامه می باشد.  

ماده 38: در صورتی که وسیله امانت گرفته شده مفقود یا تخریب گردد  نفراتی که مسئولیت آن وسیله را بر عهده داشتند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه عین وسیله را تهیه و به باشگاه  تحویل نمایند. 

ماده 39: در صورتی که تهیه عین وسیله تخریبی و یا مفقودی امکان پذیر نباشد مدیرعامل باشگاه در خصوص جایگزینی و چگونگی جبران خسارت تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 40: به ازای امانت لوازم فنی و تجهیزات باشگاه به اعضا مبلغی به عنوان هزینه استهلاک اخذ خواهد شد که این مبلغ و چگونگی حق استهلاک توسط مدیرعامل باشگاه تعیین می گردد. 

ماده 41: حق استهلاک لوازم بر اساس تعداد روزهای فرایند اصلی برنامه در طبیعت محاسبه می شود.  

v   انضباطی : 

ماده 42: جهت ارزیابی اعضای آزمایشی ، عملکرد آنان در هیئت مدیره بررسی خواهد شد و در صورتی که وی دارای عدم صالحیت اخلاقی یا شایستگی های فردی و گروهی یا سایر موارد مغایر با اساسنامه و آیین نامه باشد هیئت مدیره موضوع را با حضور عضو در جلسات مربوطه مطرح و در صورت نداشتن دلایل کافی جهت توجیه عملکرد ، عضویت فرد را حداکثر 90 روز به حالت تعلیق در آورده یا به عضویت وی در باشگاه خاتمه می دهد. 

ماده 43: اگر هریک از اعضای باشگاه در حین برنامه ها، مراسمات و جلسات رسمی باشگاه مفاد مندرج درآئین نامه ها و قوانین باشگاه را رعایت نکند ، جلسه ای جهت رسیدگی به تخلف با حضور هیئت مدیره ، عضو مذکور و هر  فرد دیگری که به نوعی با موضوع مرتبط است و یا می تواند در این موضوع صاحب نظر باشد تشکیل خواهد شد.  

تبصره یک: عدم حضور عضو خاطی یا دیگر افراد دعوت شده ، مانع تصمیم گیری هیئت مدیره نخواهد بود. 

تبصره دو: عضو خاطی و مدعوین بایستی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، از تاریخ،  محل و ساعت آغاز جلسه مطلع شده باشند. 

ماده 44: چنانچه در جلسه ماده 43 ، عضو خاطی نتواند از عملکرد خود دفاع نماید ، هیئت مدیره می تواند با توجه به  سابقه فرد و نوع تخلف ، تنبیهات زیر را برای وی در نظر بگیرد:

44-1- تذکر شفاهی. 

44-2- تذکر کتبی با درج در پرونده. 

44-3- تعلیق عضو حداکثر 90 روز 

44-4- اخراج دائم 

ماده 45: تمام اعضا برای موضوعات مرتبط به فعالیت باشگاه می توانند از هیئت مدیره درخواست رسیدگی نمایند که بنا به تشخیص هریک از اعضای هیئت مدیره می تواند منجر به تشکیل جلسه نیز شود. 

ماده 46: همه اعضای باشگاه ملزم به رعایت شئونات اسلامی و مسائل عرف جامعه ، احترام به پیشکسوت ، عقاید و نظرات یکدیگر در برنامه ها و جلسات باشگاه هستند. 

ماده 47: این آئین نامه در 47 ماده ، 21 تبصره و 4 بند در مهر ماه 97  شمسی تنظیم و به تصویب مجمع موسسین باشگاه رسید.