LogoTitle
گزارش برنامه خط الراس زرقان به چشمه او بز
شــرح بـرنـامـــه گزارش برنامه خط الراس زرقان به چشمه او بز

گزارش برنامه آب پخشان زرقان به چشمه و بِز.

مورخ ۹۹/۷/۴ ساعت ۵ صبح هشت نفر از همنوردان بوسیله ۳ دستگاه خودرو سواری شخصی از شیراز بسمت زرقان حرکت کرده و پس از خرید آش و نان با سه همنورد زرقانی همگام شده و بسمت اورژانس جاده ای ۱۱۵ زرقان که اول 
مسیر پیمایش بود حرکت کردیم.
پس از صحبت هایی درمورد منطقه و مسیر کوهپیمایی توسط سرپرست حدود ساعت ۶:۲٠ حرکت کرده و کمی بالاتر به محلی که چندین نهال و باغچه و سکو با سنگچین درو که به بُنه شهرت دارد جهت صرف صبحانه نیم ساعتی توقف کردیم.
پس از گذشتن از چند قله فرعی بر روی آب پخشان، به صخره ای که جهت گذشتن از آن نیاز به دست بسنگی حدود ۱۰ متر بود که طنابی جهت حمایت نفرات ریخته شد.
دمای هوا رفته رفته گرمتر میشد و چند دست بسنگ دیگر در مسیر قرار داشت که نفرات با حمایت همکدیگر از آنها گذشتند.

حدود ساعت ۱۲ بود که به گروه کوهنوردی کوهبد زرقان که با فاصله ای نه چندان زیاد در جلویمان قرار داشت رسیدیم و پس از دقایقی هم صحبت شدن با دوستان بسمت چشمه حرکت کردیم.
مناظر اطراف در سمت چپ: دشت قیدرقلو، دشت کوه، دره تار، چشمه چاه مِنِه، منطقه زراعتی آهو چر، رودخانه کُر.
روبرو:
روستای شول، روستای بندامیر، چشمه بیدی.
سمت راست:
شهر زرقان، منطقه دامداری صنعتی حسین آباد زرقان، باغات حسین آباد زرقان، نمای زیبای منطقه بَمو بالَکی و دره چپ و راست و کوه میون(میان) و چُمب کلاه فرنگی که بلندترین نقطه منطقه حفاظت شده بمو می باشد.
با نظر سنجی از همنوردان تصمیم گرفته شد پس از صرف تنقلات و میوه جهت صرف نهار به چشمه که دارای آب دایمی، چندین حوضچه و درختان بلندی داشت حرکت کنیم.
ادامه مسیر از کنار آبشاری فصلی که از آب پخشان بسمت پایین و کفه چشمه بود، انتخاب شد.
این قسمت از مسیر با توجه دیواره ها و تنها راهی که به پایین ختم می شد فاقد علامت گذاری و سنگ چین بود که باید بصورت دست بسنگ و با حمایت یکدیگر با احتیاط بسمت پایین حرکت میکردیم.
حدود ساعت ۱۵ به زیر چشمه و بز که چندین درخت کیالک که بالادست آن چندین دُس چاه در یک ردیف کار گذاشته شده و از چشمه بالایی لوله کشی، جهت آبشخور حیوانات منطقه ساخته شده بود.
پس از رسیدن به چشمه و کمی آب بازی و نوشیدن آب،روی سکویی در زیر درختان بلند همگی در کنار هم نهار را صرف کرده و پس از استراحتی کوتاه ساعت ۱۷:۵٠ کوله ها را بر دوش انداخته و بسمت جاده خاکی حرکت کردیم.
مصافت پیموده شده در برنامه حدود ۱۵/۸km بود.
پس از دقایقی صحبت و نظر سنجی در مورد برنامه، بـسیله ۳ دستگاه تاکسی تلفنی به محل پارک ماشینها برگشته و پس از صرف بستنی دوستان بسمت شیراز حرکت کردند و برنامه خاتمه یافت.

اعضا شرکت کننده

مجتبی نظری - محمد رضا ناصری - محمد نامجو - اشکان واقفی - سید ابراهیم دوکوهکی - فاطمه دوکوهکی - سحر توتونچی - آندیا واعظ زاده اسدی -

سایر گزارش برنامه را ببنید